Извън клас

БИГ БЕН организира за своите ученици, служители, партньори и приятели множество извънкласни дейности на местно, национално и европейско ниво. Имаме траен интерес и значителен натрупан опит в разнообразни европейски и национални проекти.  Нашата Неправителствена организация “Европейска Инициатива” се занимава главно с европейски проекти и обменни програми за младежи. Участвали сме като партньори в проекти в Италия, Румъния, Турция. Активно работим по индивидуални и институционални проекти на програмата Учене през целия живот. Били сме домакини на 3 международни квалификационни курса за учители от Европейсия съюз и на 2 успешни учебни визити за специалисти в образованието от европейските страни. Изпращали сме в чужбина наши преподаватели по 2 успешни проекта за мобилност на преподаватели по програма Леонардо да Винчи. Всяка година изпращаме преподавателите по английски език на обучения в Англия, а тази година и в Малта. Освен това целогодишно организираме вътрешни обучителни семинари за нашите учители и служители, тиймбилдинг дейности, екскурзии, почивки и множество специални награди за най-добрите. Сред извънкласните ни дейности се нареждат: BIGBEN Balchik Summer Camp

 • летни езикови училища в страната и в чужбина
 • международни летни лагери за деца
 • летни детски занимални с богата образователна и културна програма
 • международен обмен за младежи и преподаватели
 • вълнуващи тържества, сертификатни церемонии, презентации по най-съвременни теми в образованието

DSC02283(small)

 • партньорство със Софийския зоопарк и осиновяване на Ирландско пони за малките ученици на БИГ БЕН
 • клубове по интереси, срещи и дискусии с гостуване на водещи специалисти в различни области
 • посещения на културни, исторически, географски и образователни забележителности и институции, сред които са : Народното събрание, Софийски университет, музеи, библиотеки, Британски съвет, Американски център в Столична библиотека, Европейският център, представляващ Европейската комисия в България, Ботаническата градина и Дворецът в Балчик, Националната художествена галерия и много други.
 • екскурзии в страната и в чужбина за нашите ученици, учители и служители
 • вълнуващи състезания с атрактивни награди
 • забавни дейности в нашата компютърна лаборатория
 • осигурен непрекъснат достъп до безжичен Интернет и контролиран достъп до компютърната ни техника за образователни цели

Big Ben Centrale ofice

 • осигурен достъп до библиотека с методическа и художествена литература на различни езици.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!