Проекти

Big ben Centrale ofice4

Имаме опитен екип от преподаватели, които работят по различни европейски проекти. Ученическата асоциация „Европейска инициатива”, която създадохме, има за цел да управлява ученически проекти за европейска интеграция. Тази наша асоциация има значителен натрупан опит по програма “Младеж” в партньорства по проекти в Италия, Турция, Румъния, където наши ученици и ръководители активно са участвали. Нашата организация е отворена за партньорства и сътрудничества със сродни организации в чужбина. Проявяваме силен интерес към развиването на ново европейско измерение в езиковото обучение. Наши представители са участвали в множество европейски проекти в рамките на програмата “Учене през целия живот”, семинари организирани от Съвета на Европа, регионални и национални конференции и срещи на специалисти в образованието.

4756_485994354784289_1750221423_n

Някои от успешните европейски проекти на езикова школа Биг Бен са:

– 2015 г. Мобилност на преподаватели по програма “Еразъм+” на тема: “Съвременни информационни и комуникационни технологии в сферата на професионалното образование и преподаването на английски език за специфични цели”, Плимут, Англия.

11822376_501945173305005_7479579417564207032_n (2)

Проектът по европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ осъществи мобилност на 7 квалифицирани преподаватели в ЦПО към ОЦ “Милениум” в продължение на 10 учебни работни дни, от 14.06.2015 г. до 24.06.2015 г. в гр. Плимут, Обединеното кралство.

Целта на проекта бе придобиване на професионална квалификация с обучение и обмяна на опит на тема „Съвременни информационни и комуникационни технологии в сферата на професионалното образование и преподаването на английски език за специфични цели“.

Партньор по проекта беше Tелус Груп, доставчик на професионално образование и обучение във Франция, Гърция, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство и активен партньор в различни програми на Европейската комисия включително Еразъм+ и Европейския социален фонд.

Преподавателите ни имаха възможност да участват и наблюдават професионални обучения, дискусии на професионални педагогически теми, модерна методика на обучението, съвременни форми на организиране и администриране на обучение по разнообразни професии и др.

Всички тези нови знания, умения и нагласи учителите от училище Биг Бен ще предадат на своите обучаеми, ще възпитат у тях европейско мислене и отношение и ще ги подготвят за бъдещата им кариера и възможности за професионална дейност в многонационална среда с европейски стандарти.

– 2013 г. Организиране на европейски квалификационен курс по програма “Грюндвиг” на тема: “Съвременното европейско езиково училище. Иновативни подходи в обучението по чужди езици”, София.

– 2012 г. Организиране на мобилност на преподаватели по програма “Леонардо да Винчи” на тема: “Съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език за специфични цели”, Солун, Гърция.

– 2012 г. Организиране на европейски квалификационен курс по програма “Грюндвиг” на тема: “Съвременното европейско езиково училище. Иновативни подходи в обучението по чужди езици”, София.

Small

– 2011 г. Организиране на европейски квалификационен курс по програма “Грюндвиг” на тема: “Съвременното европейско езиково училище. Иновативни подходи в обучението по чужди езици”, София.

– 2011г. Организиране на учебна визита на тема: “Хуманистични подходи в обучението по английски език. Методът на сугестопедия – десугестопедия – българският принос в световната методика”, София.

– 2010 г. Организиране на учебна визита на тема: “Иновативни методи за преподаване на ESP и информационни технологии”, София.

– 2009 г. Обмен на младежи по проект: „Всички различни, всички равни” , Италия, Потенца

– 2008 г. Мобилност на преподаватели по Леонардо на тема: “Управление на качеството в професионалното образование чрез мобилност на преподаватели по профилиран английски език”, Англия, Плимут

– 2006 г. Обмен на младежи по проект: „Историята и околната среда в Обединена Европа”, Италия, Потенца

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!