ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МИЛЕНИУМ
(BIG BEN Schools of Languages) е одобрен доставчик за обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2015 г. – утвърден на 04.01.2017 г. за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с ваучери към Агенция по заетостта.

За повече информация: тук

No Comments Yet.

Add your comment

You must be logged in to post a comment.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!