БИГ БЕН стартира през януари и февруари курсове по английски, немски, френски, испански и италиански език с ваучери по програмата на Агенцията по заетостта “Аз мога повече”.

Можете да получите повече информация и да се запишете в някои от нашите клонове:

БИГ БЕН – Централен офис
Адрес: гр. София 1000, ул. “Аксаков” 28, ап. 1
Тел.: (+ 359) 2 986 60 46, (+ 359) 878 403 086
e-mail: bigbenml_school@yahoo.com

БИГ БЕН – Младост
Адрес: гр. София 1784, бул. “Йерусалим” 3, ап. 3
Тел.: (+359) 2 974 35 02, (+359) 878 403 087
e-mail: bigbenml_school@yahoo.com

БИГ БЕН – Бистрица
Адрес: с. Бистрица, ул. “Сълзица”, 2
Тел.: (+359) 878 403 089, (+359) 2 992 73 44
e-mail: bigbenbistritsa@gmail.com

БИГ БЕН – Елин Пелин
Адрес: гр. Елин Пелин, бул. “Витоша”, 2
Тел.: (+359) 7256 00 53, (+359) 887 568 074, (+359) 878 568 079
e-mail: bigben_ep@abv.bg

БИГ БЕН – Балчик
Адрес: гр. Балчик, ул. “Иван Вазов”, 6
Тел.: (+359) 5797 20 17, (+359) 896 310 535, (+359) 886 563 216
e-mail: bigbenbal@abv.bg

No Comments Yet.

Add your comment

You must be logged in to post a comment.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!