Биг Бен Младост стартира курс за деца по Информационни технологии!

Всеки вторник от 18:15 ч. до 19:55 ч.

Учебното съдържание е структурирано в тематични групи, както следва:

  • запознаване с компютърната система;
  • работа с изображения;
  • работа с клавиатура и въвеждане на текст;
  • работа със звук и видео;
  • проектна работа и комбиниране на различни видове информациям;
  • електронна комуникация и работа в Интернет;

No Comments Yet.

Add your comment

You must be logged in to post a comment.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!