Cambridge English Exams 2018!

0888562593, 0878403087, 029743502

Изпитите на Университета Кеймбридж за оценяване на английски език – Cambridge Assessment English, са престижни и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи международно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език.

No Comments Yet.

Add your comment

You must be logged in to post a comment.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!