Сертификатни курсове

Тези курсове се провеждат в съответствие с формата на международни изпити, като изпитите Cambridge (FCE, CAE, CPE; IELTS), TOEFL; TOEic; Trinity. Те се организират за малки групи от 4 до 12 човека или като индивидуално обучение. Курсът включва занимания два пъти седмично, съчетани с редовно провеждане на пробни изпити от носители на езика и индивидуални консултации за всички наши ученици в зависимост от техните потребности. Също така за нашите групи предлагаме блокова регистрация за изпитните дати.

Биг Бен е първият в България регистриран изпитен център на Trinity College London с пет годишен опит и 100% успеваемост на всички наши ученици. Подготовката и изпитите за международните сертификати Trinity са заложени във всички наши ученически курсове по английски език и в края на учебната година всеки наш ученик  получава международния сертификат на Trinity College London за съответното ниво на владеене.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!