Преподаватели

НАШИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

team Училище за чужди езици Биг Бен има щастието да работи с отличен екип от професионалисти с висока мотивация, които осигуряват високото качество и европейските стандарти на образователния процес в нашата институция. team2 Всички преподаватели в БИГ БЕН са със солидно университетско образование в областта на лингвистиката, с дългогодишен професионален опит в преподаването, изпитната дейност и сертификатната подготовка и с непрекъснат стремеж за развитие и професионалната квалификация. DSC01324(small) Методите и стилът на нашите преподаватели отразяват най-новите тенденции в чуждоезиковото обучение в комбинация с ценните традиционни и практики с доказана резултатност. Майсторството на преподавателите в създаването на неповторима творческа атмосфера ангажира вниманието и стимулира активността на учениците в полезни и интересни дейности и езикова практика. С професионализъм и вещина те работят за развиването на потенциала на всеки отделен ученик, осигурявайки ясна информация, практическа работа, развиване на езикови проекти стимулиращи уменията на учениците в съответствие с Общата европейска езикова рамка. 4756_485994354784289_1750221423_n

Умело използват аудио-визуална и компютърна техника и за разнообразяване на обучението. Обръщат индивидуално внимание на всеки ученик според потребностите му, следят индивидуалния напредък, консултират и поддържат връзка с родителите. 1469913_238406509658874_1132355622_n Учителите в Биг Бен непрекъснато повишават своята квалификация. Всички те са били на следдипломни специализирани квалификационни курсове във Великобритания и други европейски страни. Редовно участват в семинари, организирани от изтъкнати образователни институции като Trinity College London, Oxford University Press, British Council, български и чуждестранни университети и др. 735143_500584206658637_403582837_n Запознати са с възможностите на европейските програми и активно работят по проекти на Съвета на Европа, Програмата за учене през целия живот и нейните подпрограми Леонардо да Винчи, Коменски и Грюндвиг.

През септември 2008г. целият екип на Биг Бен бе на обучение в Плимут, Великобритания, по проект, свързан с преподаване на чужди езици за целите на туризма.

През 2015 година Биг Бен имат одобрен проект по програмата Erasmus+ на тема “Съвременни информационни и комуникационни технологии в сферата на професионалното образование и преподаването на английски език за специфични цели” и ще участват в обучение в Англия за преподаватели.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!