Участвали сме като партньори в проекти в Италия, Румъния, Турция. Активно работим по индивидуални и институционални проекти по програмата “Учене през целия живот”. Били сме домакини на 3 международни квалификационни курса за учители от Европейсия съюз и на 2 успешни учебни визити за специалисти в образованието от европейските страни. Изпращали сме в чужбина наши преподаватели по 2 успешни проекта за мобилност на преподаватели по програма Леонардо да Винчи. Всяка година изпращаме преподавателите по английски език на обучения в Англия, Малта и др. Освен това целогодишно организираме вътрешни обучителни семинари за нашите учители и служители с множество специални награди за най-добрите.

Сред извънкласните ни дейности се нареждат:

  • детски занимални с богата образователна и културна програма
  • международен обмен за преподаватели
  • вълнуващи тържества, сертификатни церемонии, презентации по най-съвременни теми в образованието
  • клубове по интереси, срещи и дискусии с гостуване на водещи специалисти в различни области
  • вълнуващи състезания с атрактивни награди
  • осигурен непрекъснат достъп до безжичен Интернет и контролиран достъп до компютърната ни техника за образователни цели

  • осигурен достъп до библиотека с методическа и художествена литература на различни езици.

Last 30 Posts

Archives by Month:

Archives by Subject: