Children

Стандартни курсове – 8 месеца – от 1-ви Октомври до 31-ви Май

Нашите стандартни ученически курсове по английски и руски език покриват грижливо подбрано учебно съдържание за една учебна година, което осигурява непрекъснат и постепенен напредък. Тези курсове са предназначени за малки групи от 5 до 12 ученика, разпределени два пъти седмично. Провеждат се според професионално изготвена учебна програма за всяко ниво в пряко съответствие с Общата европейска езикова рамка и обхващат развивани на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане, упражнявайки основната граматика и лексика за всяко ниво. В курсовете ни са включени множество практически упражнения в съответствие с най-модерните методи за учене и преподаване, както и упражнения с включване на най-новите технологии (интерактивни бели дъски, интернет базирани материали и упражнения, видео материали и игрови методики), които развиват езиковите умения в реални ситуации.

Във всеки един от ученическите ни курсове е предвидена системна подготовка за явяване на международния изпит Cambridge, както и пробни изпити и индивидуални консултации преди изпита.

Защо YLE?
  • Допълнителна мотивация за децата в часовете по английски.
  • Създава навици за явяване на изпити. Успешното полагане на изпита вдъхновява децата за полагане на изпити на по-високи нива.
  • Повишава самочувствието на децата и им дава увереност в знанията.
  • Външна оценка на знанията на децата от университета в Кеймбридж – писмената част от работата се проверява във Великобритания, а устната от висококвалифицирани сертифицирани изпитващи.
  • Сертификатите на Cambridge ESOL дават на децата добър старт в живота, тъй като са международно признати от хиляди академични, правителствени и бизнес институции.
Английските тестове за малки ученици YLE се предлагат в три нива с нарастваща трудност – Starters, Movers и Flyers.
Тематиката, засегната в тестовете, е съобразена с опита и уменията на децата на тази възраст и спомага за намаляването на стреса по време на изпит, тъй като помага на децата да се чувстват в позната обстановка.  Част от темите са: Животните, Лицето и Тялото, Дрехите, Цветовете, Семейството и Приятелите, Храни и Напитки, Здравето, Времето, Работата, Спорта, Играчките, Училището, Домът. Изпитните теми съвпадат изцяло с учебниците, по които учат децата.
Независимо от нивото, тестът се състои от три части – Слушане, Четене и Писане, Говорене. Четене и писане са обединени в едно, тъй като се счита, че опитът на децата на тази възраст в тези умения е по-малък отколкото в останалите две.

Нивата за детските ни групи са както следват:

Предучилищни нива:

Pre-Junior 1 – за 5 годишни (По учебната система Hooray! Starter)

Pre Junior 2 – за 6 годишни (По учебната система Hooray! Let’s play A)

Pre Junior 3 – за 7 годишни (По учебната система Hooray! Let’s play B)

Начални ученически нива:

A Junior – 8-9 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A1)

B Junior – 9-10 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A1)

C Junior – 10-11 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A1)

Про-гимназиални нива

A Senior – от 11 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A1)

B Senior – 11-12 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A2)

C Senior – 12-13 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на A2)

D Senior B1 – 13-14 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на B1)

Гимназиални нива

D Senior B1+ – 14-15 годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на B1)

D Senior FCE – 16+ годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на B2)

CAE – 16+ годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на C1)

CPE – 16+ годишни (Пo oбщата европейска езикова рамка се равнява на C2)

 

 

Standard courses – 8 months, from October to May

1185558_218178258348366_2111391999_n

Our standard courses cover carefully selected teaching and learning content for a whole academic year and provide constant progress step by step. These courses are intended for small groups of 5 to 12 people and sessions twice a week. The courses are organised according a professionally designed syllabus for each level, corresponding directly to the Common European Framework of Reference, comprising thorough development of all four language skills – Listening, Speaking, Reading and Writing, practising the key grammar and vocabulary corresponding to the particular level. Each course includes extra reading material – a whole book adapted to the level of the students which encourages the students to read independently. A lot of practice is incorporated in the course using all modern methods and ICT- Interactive Whiteboard activities, on-line based materials and activities, DVD and other video materials which train the language skills in authentic situations.

Levels

Our levels for children’s groups are:

PREPARATORY- pre-school levels

Pre- Junior1, 2 and 3 – preparatory courses for 5-7-year-old children

PRIMARY SCHOOL LEVELS

Pro-gimnazialno

A Junior

B Junior

C Junior

SECONDARY SCHOOL LEVELS

Gimnazialno

A Senior

B Senior

C Senior

D Senior 1

HIGH SCHOOL LEVELS

D Senior 2

D Senior – FCE

CAE

CPE

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!