Certificate courses

Тези курсове се провеждат в съответствие с формата на международни изпити, като изпитите Cambridge (FCE, CAE, CPE; IELTS), TOEFL; TOEic. Те се организират за малки групи от 4 до 12 човека или като индивидуално обучение. Курсът включва занимания два пъти седмично, съчетани с редовно провеждане на пробни изпити от носители на езика и индивидуални консултации за всички наши ученици в зависимост от техните потребности. Също така за нашите групи предлагаме блокова регистрация за изпитните дати.

Изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и са разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години. Това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.

FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и важно предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част.

Получаването на сертификат CAE от университета в Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества: сертификатът е безсрочен; сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света; хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво C1 от Европейската езикова рамка (CEFR). Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking).

These courses are held regarding the form of the international exams, such as Cambridge (FCE, CAE, CPE; IELTS), TOEFL; TOEic. They are organized for small groups of 4 to 12 people or individually. The course includes sessions twice a week coordinated with mock exams with NATIVE SPEAKERS and individual consultations regarding our students’ demands. Furthermore, we offer BLOCK ENTRY for the exams.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!