Професионално обучение

ЦПО-то към ОЦ “Милениум” ООД предлага обучение по 10 модерни специалности в областта на туризма, обучението и компютърните технологии по лиценз от НАПОО.

Център за професионално обучение към Образователен център „Милениум” ООД – София е образователна институция, в която работи екип от 18 специалисти, включително административен и управленски състав. Центърът функционира от 2005 година, когато бе създаден с получаването на лиценз № 200512287 и предлага обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 10 от най-търсените специалности в областта на хотелиерството и туризма, компютърните технологии и образованието.

Те са:

1. Оператор на компютър – код 345100

1.1 специалност “Текстообработване” – код 3451001

2. Офис секретар – код 346020

2.1 специалност “Административно обслужване” – код 3460201

3. Аниматор – код 812040

3.1 специалност “Туристически аниматор” – код 8120401

4. Организация на туристическа агентска дейност – код 812010

4.2 специалност “Селски туризъм” – код 8120102

5. Камериер – код 811030

5.1 специалност “Хотелиерство” – код 8110301

6. Готвач – код 811070

6.1 специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” – код 8110701

7. Сервитьор – барман – код 811080

7.1 специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” – код 81108001

8. Администратор в хотелиерството – код 811020

8.1 специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” – код 8110201

9. Портиер – пиколо – код 811040

9.1 специалност “Хотелиерство” – код 8110401

10. Помощник възпитател – код 814010

10.1 специалност “Помощник в отглеждането и възпитанието на деца” – код 8140101

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!